Nowa wersja enova365 14.3/4

/, RODO, Technology/Nowa wersja enova365 14.3/4

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.4 została opublikowana (16.05.2018).

Dostosowanie enova365 do zmian przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)

W wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany istniejącej funkcjonalności oraz nowe mechanizmy wspomagające dostawanie organizacji do wymogów RODO. Poniżej lista zmian dotyczących RODO:

  1. W obszarze rejestrowania oświadczeń (zgód) wprowadzono zmiany wynikające z potrzeb dostosowania istniejących mechanizmów do wymogów nowego rozporządzenia. Dodatkowo na listach pracowników, kontrahentów, osób kontaktowych, członków i uczestników szkoleń dodano możliwość filtrowania w oparciu o posiadane zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Udostępniono mechanizmy zaciemniania danych w systemie enova365 działający w dwóch wariantach: anonimizacji – nieodwracalnej operacji zaciemnienia danych i pseudonimizacji – operacji odwracalnej bezpośrednio z poziomu systemu enova365.
  3. Udostępniono nową funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie Rejestru czynności przetwarzania oraz Rejestru kategorii czynności przetwarzania.
  4. Poszerzono zakres rejestrowania zmian rekordów w systemie. Funkcjonalność rejestrowania zmian rekordów dla wybranych obiektów (podmiotów danych osobowych) rozszerzono o możliwość zapisywania zdarzeń utworzenia relacji (referencji) do tych podmiotów na innych obiektach w systemie.
  5. Udostępniono eksport i import danych osobowych z zastosowaniem pliku XML.
  6. Czynność narzędziową umożliwiającą kompleksową anonimizację danych osobowych na kopii bazy danych przekazywanej do analizy udostępnimy w kolejnej wersji enova365 zaplanowanej w połowie maja.

W wersji 14.4 funkcjonalności wspomagające dostosowanie organizacji do wymogów RODO zostały rozszerzone o:

  1. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych.
  2. Czynność anonimizacji serwisowej kopii bazy w przypadku potrzeby przekazania tej bazy do analizy do firmy Soneta lub jej Autoryzowanego Partnera.

Informacja o wersji

Zamawiam aktualizację 

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres mailowy nie zostanie opublikowany.