Usługi i wsparcie

/Usługi i wsparcie

Potrzebujesz wsparcia

Potrzebujesz wsparcia związanego z oprogramowaniem?

Już wkrótce będziemy można zakupić usługi do oferowanych przed Soft4Biznes.pl rozwiązań w Pakietach i przez Internet. Nie trzeba podpisywać umowy aby mieć opiekę przez cały miesiąc!

Bez zbędnych formalności, nowocześnie i bezpiecznie.

Masz pytania?
Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

Zdalne świadczenie usług serwisowych

Dostęp do komputera użytkownika:

  • odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie jednorazowego zaproszenia konsultanta do przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika
  • jest chroniony algorytmem 256-bitowego szyfrowania AES

Usługi świadczone w formie zdalnych konsultacji są świadczone zgodnie z ogolnymi warunkami świadczenia usług informatycznych DAMAL.

Jeżeli akceptujesz uwarunkowania technologiczne oraz formalne świadczenia usług informatycznych w formie zdalnych konsultacji i chcesz rozpocząć sesję pracy zdalnej, kliknij na wybranego operatora:

Oświadczam, ze wyrażam zgodę, na świadczenie usług informatycznych w formie zdalnych konsultacji zgodnie z przedstawionymi warunkami i zgadzam się na rozliczane w/w usług wg cennika DAMAL – cennik usług
Rozliczanie prac następuje w przedziałach co 0,5 godziny

Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie płatne na podstawie faktury VAT zgodnie z terminem określonym na fakturze, przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy bądź gotówką.

Warunki korzystania
  1. Usługodawca udziela 14 dniowej gwarancji na wykonaną usługę, przy czym gwarancja nie obejmuje wad i usterek oprogramowania powstałych w sposób niezależny od czynności podjętych w ramach niniejszej umowy przez Usługodawcę.
  2. Usługobiorca ma prawo reklamowania wykonania pracy, w przeciągu 3 dni roboczych od jej potwierdzenia, jednak nie później niż podczas kolejnej zamówionej usługi.
  3. Gwarancja nie obejmuje strat spowodowanych wadami przedmiotu reklamacji w okresie oczekiwania na naprawę gwarancyjną oraz szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich.
  4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu dokonanych przez niego czynności, w szczególności określonych w punkcie 1 ograniczona jest wyłącznie do wysokości pobranego wynagrodzenia i nie obejmuje szkód majątkowych tj. strat pośrednich i bezpośrednich, które mogły wystąpić lub wystąpiły u Usługobiorcy.
  5. W przypadku przyjazdu serwisanta Usługodawcy do naprawy usterki albo wady i stwierdzeniu przez niego, że usterka wynika z przyczyn nie pozostających w związku z wykonanymi przez Usługodawcę czynnościami, reklamacja nie będzie uznana, a koszty związane z przyjazdem Usługodawcy poniesie Zamawiający zgodnie z cennikiem Usługodawcy.
Połączenie konsultanta z komputerem użytkownika

Usługi konsultacji zdalnych są świadczone przy pomocy technologii TeamViewer. Więcej informacji na temat technologii znajduje się na stronach TeamViewer